ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

കോട്ടയം റവന്യു ജില്ലാ കലോത്സവം 2014

Category: 1 comments

കുറവിലങ്ങാട് ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2014-15 - @ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരുവ

Category: 0 comments

Time Shedule and Vennue Allotement for Dist. WorkExperience Fair

13-11-2014

St.Mary's H.S.S. Kidangoor

On the Spot Competitions

Aided UPS Kidangoor

On the Spot Competitions
(Items
Agarbathi Making
Wood Work
Wood Carving
Metal Engraving
Sheet Metal Work
Coconut Shell Work
Book Binding
Coir Door Mat Making)

GLPS Kidangoor

RMSA Stall - Vilpanamela (Products made by students)


14-11-2014
GLPS Kidangoor

Exhibition Competition
RMSA Stall - Vilpanamela (Products made by students)

Category: 0 comments

Time Shedule and Vennue Allotement for Dist. ScienceFair

District  Science  Fair 
Time Schedule 
12 / 11 / 2014
Venue : East  BRC Kottayam 
(Near D D E OFFICE)
Science Quiz 
HSS:10 AM
UP  :11 AM 
HS  : 12 Noon
Talent Search exam :10 AM 
 -----------------------------------------------


13 /11 /2014
Venue  N S S HSS Kidangoor
Science Drama 10AM

------------------------------------------------------------------
14 / 11 / 2014 
Science Exhibition & Évaluation :10 AM        (  UP ,HS & HSS )
NSS HSS 
LP :Aided U P S (near Kidangoor temple)
Category: 0 comments

IT FAIR 2014 - RESULTS

Category: 0 comments

SCIENCE FAIR 2014 - RESULTS

Category: 0 comments

MATHEMATICS FAIR 2014 - RESULTS

Category: 0 comments

ROOM ARRANGEMENTS FOR SCIENCE AND MATHEMATICS FAIR -2014

Category: 0 comments

WORK EXPERIENCE FAIR 2014 - RESULTS

Category: 0 comments

SOCIAL SCIENCE FAIR 2014 - RESULTS

Category: 0 comments

Science,Mathematics,WorkExperience IT Mela 2014-15

Venue : Govt.H.S.S. Vayala
Dates : 20,21 October 2014

20-10-14(Monday)
Venue 1 - GVHSS VAYALA

Work Experience Fair - On the spot competitions


Venue 2 - Panchayath Auditorium Vayala

Work Experience Fair - On the spot competitions

Paper craft
Garment Making
Embroidery
Beads Work
Stuffed Toys


Venue 3 - GUPS Vempally

Social Science Fair
Social Science Quiz

21-10-14(Tuesday)
Venue 1 - GVHSS VAYALA

Science Fair (LP,UP,HS,HSS)
Mathematics Fair (HS,HSS)
IT Fair (UP,HS,HSS)

Venue 2 - Panchayath Auditorium Vayala

Mathematics Fair (LP,UP)

Venue 3 - GUPS Vempally

Work Experience Fair - Exhibition


Time Schedule For
Sub district level Science Quiz & Talent Search exam competitions 

Date :24/10/2014

Science Quiz
HSS :10 AM
HS   : 1.30 PM
UP   : 11.30 AM

Talent Search exam for HS Students :
10 AM 
Category: 0 comments

സബ് ജില്ല സയന്‍സ് സെമിനാര്‍ 2014-'15 മത്സര വിജയികള്‍

ഒന്നാം സ്ഥാനം

നിമ്മി ജോയ്
സെന്റ്  തോമസ് എച്ച്. എസ്. കല്ലറ


രണ്ടാം സ്ഥാനം

സിമി റോസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍
സെന്റ്  മേരീസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്. എസ്. കുറവിലങ്ങാട്
മൂന്നാം സ്ഥാനം

സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ജോയ്
ഡി പോ‍ള്‍ എച്ച്. എസ്. എസ്. നസ്രത്ത് ഹില്‍

Category: 0 comments