ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

കലോത്സവം 2011

കുറവിലങ്ങട് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം 30/11/2011 മുതല്‍ 2/12/2011 റവ. ഫാദര്‍ ജി. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാരിക്കോട് വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.


8 comments:

Anonymous said...

nidhin.......you r great.... ASAMSAKAL,,,,,,,,,

Anonymous said...

wonderful.........it is a milestone among thehistory of youth festivals in kerala.special congratulatio for your attempt.

Anonymous said...

my dear nidhin ......beautiful visuial media impact!!!!
!!

!1

!'good attempt

!

.

Anonymous said...

wish you all the best,sir

Anonymous said...

marvelous
,attractive,
i

Anonymous said...

extra ordinery performance.the sigle window of multy cultual,festive activities................

Anonymous said...

GO AHEAD DEAR.................LIKE THE WIND,MOUNTAIN,SKY/
AND THE SEA......................

Anonymous said...

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD

Post a Comment