ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

കലോത്സവ സ്പെഷ്യല്‍ - മലയാളരശ്മി

കാണക്കാരിയില്‍ നിന്നും എല്ലാമാസവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന മലയാളരശ്മി എന്ന വാര്‍ത്താ പത്രിക ഇത്തവണ കലോല്‍സവം സ്പെഷില്‍ എഡീഷനായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. വായിക്കാന്‍ ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


വായിക്കന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment